Коментар до фото: здорові діди від свіжого лісового повітря коли в лісах сиділи в криївках...
Завантажується пошукова система...
de  :  Gol  ...
Іван Іванович  :  це дурня  ...
Куплю/продам:       Продається трактор ( дод...
Робота:       шукаю майстра з ремотну водонасосних станцій 0673...
Послуги:        Ремонт квартир офісів під ключ та косметичний...
     Многие лета Порошенку П.А и Гройсиану В.Б а также отцу реформ Яценюку А П.Их всех на 2 срок ...
Інтернет-ресурс міста Славута
Славута

меню сайту

     петиції
     інтегральний світ
     головна
     фото з супутника
     віртуальна подорож
     WEB камера
     фотографії
     гостьова книга
     вітання
     співчуття
     пошук знайомих
     форум
     чат
     карта міста
     телефони
     куплю/продам
     послуги
     робота
     повідомлення
     бізнес міста
     залізницяінформери

Курс долара


 24.06.2014 ЗНОВУ ВИБОРИ БЕЗ ВИБОРУ?


25 травня на виборах Президента України цього року український народ сказав своє вагоме слово. Вперше на виборчих перегонах переміг не предста-вник тієї чи іншої партії, а самовисуванець. Тим самим народ висловив своє недовір’я політичним партіям, в тому числі і тим, з представників яких у 2012 році формувався депутатський корпус Верховної Ради. Як провладні, так і опозиційні партії отримали від виборців незадовільні оцінки за свою бездіяль-ність в парламенті та за ті наслідки, з якими Україна вступила у 2014 рік.
Лише партія «Удар» гідно пройшла ці виборчі перегони і показала, що вона керувалася інтересами держави, а не партійними чи особистими. Вона не ви-сувала на пост Президента України свого авторитетного в народі лідера, а під-тримала кандидатуру Петра Порошенка.
Ось які «досягнення» парламентських партій на виборах Президента Украї-ни зафіксувалися в 2014 році порівняно з 2010 роком. Якщо на виборах у 2010 році кандидат від Партії регіонів у першому турі набрав 35,32% голосів вибор-ців, то за кандидата цієї ж партії на виборах 2014 року проголосувало лише 3% виборців. Тобто рейтинг регіоналів зменшився за чотири роки у 12 разів. Так народ оцінив діяльність Партії регіонів, її представника на посаді Президента України та депутатів парламенту!
Підтримка кандидата на посаду Президента від комуністичної партії змен-шилася у 10 разів, кандидат від Всеукраїнського об’єднання «Свобода» отри-мав голосів у 7 разів менше, ніж на попередніх виборах. У 2 рази менше голо-сів отримав кандидат партії Батьківщина. Український народ вірно оцінив «дія-льність» сучасної Верховної Ради. Це наші «народні» обранці, в першу чергу, винні в тому, що пролилася людська кров на київському Майдані, що сьогодні гинуть люди на Сході України.
Чого чекають люди від новообраного Президента України, який отримав од-ностайну підтримку на території всієї України? Без сумніву, першим таким кро-ком має бути припинення військових дій на території України. Ще одним нага-льним кроком є зміна кадрової політики в країні. Годі на відповідальні посади призначати своїх друзів, родичів, кумів та знайомих, замість компетентних та чесних людей! Годі керуватися при цьому приналежністю до тієї чи іншої пар-тії! Є в Україні достатньо кваліфікованих та порядних людей, які здатні підняти економіку країни, а не дбати лише про партійні та особисті інтереси, як це три-ває в нас уже чимало років.
Дуже важливо, як проголосив новообраний Президент, щоби до кінця року провести позачергові вибори депутатів Верховної Ради України по відкритих партійних списках. На цьому слід зупинитися докладніше, адже це, можливо, єдина умова для того, щоби в український парламент прийшли молоді, обізна-ні, достойні особистості, яких поіменно знають виборці і які нестимуть мораль-ну відповідальність перед народом за свою діяльність у Верховній Раді.
З 1994 по 2012 рік ми вже шість раз обирали Верховну Раду. Практика фор-мування депутатського корпусу Верховної Ради України постійно змінювалася: з мажоритарної на змішану або багатомандатну пропорційну системи. Мажо-ритарна система виборів 1994 року виявилася недосконалою. У Верховній Ра-ді важко було сформувати парламентську більшість, вона була нездатна при-ймати відповідальні, інколи непопулярні, але необхідні закони в інтересах по-дальшого розвитку держави.
Вибори по одномандатних виборчих округах (мажоритарна система) в євро-пейських країнах (Польща, Франція, Англія) існують лише там, де обираються двопалатні парламенти, причому лише одна з палат обирається за таким принципом.
Вибори депутатів Верховної Ради України у 1998 році відбулися за зміша-ною системою. Така система найбільш поширена в європейських країнах. Во-на передбачає вибори половини депутатів по багатомандатному виборчому окрузі за закритими партійними списками, а іншої половини депутатів – по од-номандатних виборчих округах. За цією системою проводилися також вибори в нашій країні у 2002 та 2012 роках, при цьому змінювався лише прохідний бар’єр для партій з 4 до 5 відсотків. І ця система є недосконалою, про що яск-раво свідчить бездіяльність нині діючої Верховної Ради, той економічний і по-літичний стан, в якому опинилася країна.
Чергові вибори Верховної Ради України 2006 року та позачергові 2007 року відбувалися по єдиному загальнодержавному виборчому округу. В цьому ви-падку депутатський корпус формувався виключно за закритими партійними списками. На сьогодні така практика існує в Естонії, Латвії та Фінляндії, але в цих невеликих по кількості населення країнах вибори проходять не по одному, а по декількох багатомандатних округах. Це дає можливість виборцям обирати у вищі органи влади відомих в країні особистостей.
Запровадження суто пропорційної системи виборів у нашій країні з 35 міль-йонами виборців виявилося невдалим. Вся біда в тому, за якими критеріями складалися списки керівниками партій. Практика показала, що списки форму-валися кулуарно, без врахування думок первинних партійних організацій. У списки кандидатів у депутати могли потрапити практично будь-хто, аби мав гроші і зв’язки з лідерами партій. Місця в партійному списку розподілялися се-ред керівників та наближених до них осіб, в тому числі серед родичів, «любих друзів», своїх помічників та тих, хто міг внести відповідні суми в партійну касу.
Такий підхід до складання списків не має нічого спільного з елементарною порядністю, демократією та компетентністю кандидатів в депутати і спонукає поширенню корупційних схем. Якщо кандидат заплатив декілька мільйонів за те, щоб його внесли в списки, то, ставши депутатом, він буде думати над тим, якими шляхами не тільки повернути витрачені кошти, а ще й і збагатитися за рахунок держави і виборців.
Вибори за таким принципом призвели до того, що до Верховної Ради Украї-ни в переважній більшості потрапили не фахівці права та політики, а сліпі ви-конавці волі партійних вожаків. Махне горизонтально рукою М.Чечетов – і регі-онали одностайно провалять той або інший закон. Накаже О.Турчинов – і всі «бютівці» та їх соратники вийдуть із зали, вчинять дикий галас або мордобій у стінах парламенту. Де вже тут шукати демократію, власні думки або переко-нання того чи іншого депутата, - мислячі депутати у нині діючій Верховній Раді нікому не потрібні! «Діяльність» більшої половини депутатів зводиться до того, щоби реєструвати себе у списках виступаючих лише для того, щоб передава-ти своє право виступу керівникам фракцій та по командах тиснути на червону або зелену кнопки.
Обрані по закритих партійних списках депутати є фактично не народними депутатами, а партійними делегатами. Ця система не краща за ту антидемок-ратичну систему виборів, яка існувала в країні в радянські часи, коли до вибо-рчих бюлетенів заносилося лише одне прізвище. І хіба що для сміху в бюле-тенях рекомендувалося виборцям при голосуванні залишати одне прізвище, викресливши всіх інших. Люди брали участь у виборах, не маючи будь-якого вибору.
Але в ті часи кандидатів у депутати старанно відбирали партійні органи, внаслідок чого кандидатами ставали знані люди: відомі діячі науки і техніки, державні та політичні діячі, військові, передовики виробництва, селянства, представники інтелігенції тощо. Кандидатів у депутати висували трудові коле-ктиви, наукові установи, громадські організації. Серед населення проводилося широке обговорення кандидатів у депутати на зборах, зустрічах, у засобах ма-сової інформацій. Нічого подібного сьогодні немає, навіть близько, коли йдеться про вибори по закритих партійних списках.
Існуючу нині практику виборів депутатів Верховної Ради України потрібно докорінно змінити, тоді у парламент прийдуть такі люди, як Ю.Кармазін, який один з небагатьох був справжнім творцем законів і напевно саме через це йо-му не знайшлося місця у списку партії, авторитет якої він завзято відстоював у Верховній Раді попереднього скликання. Політологи і аналітики бачать шлях поліпшення діяльності Верховної Ради України у запровадженні нової системи виборів, а саме виборів по багатомандатному виборчому округу з відкри-тими списками кандидатів у депутати.
Зупинимося на цьому детальніше. Прийняття такої системи виборів депута-тів Верховної Ради передбачає, що виборці в кожному виборчому окрузі бу-дуть голосувати за конкретну особу, яку пропонуватиме партія, що бере участь у виборах. Набрані кожним кандидатом від партії голоси по всіх виборчих округах в підсумку складуть кількість виборців, що проголосували за ту чи іншу партію в цілому по Україні. Без сумніву, це істотно зменшить кількість партій, які будуть спроможні взяти участь у виборчих перегонах. Одночасно з прийн-яттям закону про відкриті партійні списки необхідно буде вирішити питання про зменшення кількості депутатів до 300 чоловік і відповідно створити не 225 окружних виборчих дільниць, а 300.
На основі результатів виборів Центральна виборча комісія визначить кіль-кість обраних депутатів Верховної Ради від кожної партії, яка подолала 5% бар’єр. Поіменний список депутатів від партії складе також ЦВК, виходячи з відсотка набраних голосів кандидатами від цієї партії на своїх виборчих окру-гах. Першим у партійному списку депутатів буде занесений кандидат, який на-бере найбільший відсоток голосів на своєму окрузі. При цьому може статися так, що в депутати не потраплять навіть очільники партії. Все залежить від то-го, який відсоток голосів вони наберуть на своїх виборчих округах, якщо вирі-шать балотуватися.
Але для того, щоб оновити парламент, потрібні зміни до Конституції України. Вирішувати це питання на референдумі недоцільно, адже проведення рефе-рендуму потребує багато часу та коштів. А якщо врахувати, що підсумки ре-ферендуму має ще затвердити Верховна Рада України, то можна з впевненіс-тю сказати, що будь-який референдум нічого корисного суспільству не дасть. У квітні 2000 року в країні було проведено всенародне опитування щодо ре-форми виборчої системи. Виборцям було поставлено 4 запитання: «Чи під-тримуєте Ви пропозиції про те, що Президент України може припинити повноваження Верховної Ради, якщо вона протягом одного місяця не змогла сформувати постійно-діючу парламентську більшість?» «Чи згодні Ви з не-обхідністю обмеження депутатської недоторканості народних депутатів України?» «Чи згодні Ви із зменшенням загальної кількості народних депу-татів України з 450 до 300?» «Чи підтримуєте Ви необхідність формування двопалатного парламенту в Україні?»
На всі ці запитання народ відповів «Так»! А який результат? Верховна Рада протягом 13 років не спромоглася не тільки затвердити це волевиявлення українського народу, але хоч би розглянути підсумки референдуму на своєму засіданні. А підняті ж на референдумі питання актуальні й сьогодні!
Нині діючий депутатський корпус ще має змогу зробити щось позитивне в ім’я України, допомогти новообраному Президенту у подоланні політичної та економічної кризи країни, зокрема: конституційною більшістю проголосувати за зменшення кількості депутатів до 300 осіб та за ліквідацію недоторканності депутатів, інших «недоторканих» високих посадовців держави, внести зміни до Конституції про обрання депутатів Верховної Ради України по багатомандат-ному виборчому окрузі і лише за відкритими партійними списками.
В інтересах народу і держави депутатський корпус Верховної Ради України міг би зробити ще одну добру справу: проголосувати за саморозпуск! Це було б вагомою підтримкою новообраному Президенту і забезпечило би реальну змогу виборцям якнайшвидше обрати оновлений склад Верховної Ради Украї-ни. Життя в найближчі місяці покаже, чи здатний наш депутатський корпус на-лежним чином подбати про Україну та її народ. Варто було би депутатам Вер-ховної Ради від Хмельницької області, поступившись власними амбіціями та інтересами, в ім’я держави України якнайшвидше поставити ці питання на роз-гляд її Верховної Ради.
Станіслав КОВАЛЬЧУК директор Славутського історичного музею, м.Славута.Розміщено:
Шульга Степан  
+380963918001   udar_m_slavuta@i.ua


  коментарі: 2

% правды  : сайт  (написано 26.06.2014 в 20:09 з адреси:  pool-46-63-78-249.x-city.ua)
скільки вже можна "правду" писати: : Брехня на усіх ЗМІ вже в печінках сидить сайт  (написано 30.06.2014 в 19:40 з адреси:  90-21-207-82.ip.ukrtel.net)


Ваше ім'я:

Текст коментара:


Якщо пишеться щось проти України, видаляю всі коментарі дописувача. Прошу не дублювати коментарі до різних статей. Прошу не копіювати текст у коментарі з інших сайтів, вкажіть лише посилання на текст, чи сайт. Також,прошу придумати собі нік/псевдонім і писати постійно під ним, до кожного коментаря дописується спеціальне число, або набір з буквами (IP-адреса), якщо воно однакове у коментарях, то велика ймовірність, що написано з одного комп'ютера, або з однієї локальної мережі. Любилеті анонімайзерів(схована, замінена IP-адреса), сильно не переймайтеся даною можливістю приховати походження посту. Якщо Ваш коментар не відобразився після натискання кнопки відправити, то, або не вірно введена сума, або Ваша поточна IP-адреса з якихось причин заблокована. Деякі слова у коментарях автоматично приховуються(якщо у когось, щось особисте, то вирішуйте приватно, а не поливайте брудом зі сторінок сайту/тів).

2 + 1 + 1 =  (обов'язково до заповнення)


ВІТАННЯ
Поздравляю с наступающим ДНЁМ ШОФЁРА!
Ни гвоздя ни жезла и удачи на дорогах!

***** 22-RUS *****

27.10.2017
tornode.torreactor.ml
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

СПІВЧУТТЯ
Правління Славутського відділення Спілки Поляків Україна висловлює співчуття Пані Катерині Севич з приводу важкої втрати- трагічної смерті брата Станіслава.
16.02.2017
host-18-199.internetunion.pl

фото з галереї

Фото №
День вуличної музики

Фото розміщене:
20.05.2017
VGстатистика по сайту
Оголошень 6881
Фотографій 1679
Відповідей у гостьовій 1690
Записів у пошуку 439
Тем у форумі 456Для більш детальної статистики натисніть на зображення
лічильника.гумор

Каталог україномовних сайтів Рейтинг каталога сайтов Хмельницкого региона

зв'язок з адміністратором
Ваше і'мя:  

Текст повідомлення:  
(текст читає тільки адмін)  

Ваша електронна скринька:  


5 + 2 + 2 =  
 331491233

Славута


Славута 2017 рік