Коментар до фото: здорові діди від свіжого лісового повітря коли в лісах сиділи в криївках...
Завантажується пошукова система...
de  :  Gol  ...
Іван Іванович  :  це дурня  ...
Куплю/продам:       Продається трактор ( дод...
Робота:       Потрібен продавець у кав\'ярню.
  &nb...

Послуги:        Ремонт квартир офісів під ключ та косметичний...
     Многие лета Порошенку П.А и Гройсиану В.Б а также отцу реформ Яценюку А П.Их всех на 2 срок ...
Інтернет-ресурс міста Славута
Славута

меню сайту

     петиції
     інтегральний світ
     головна
     фото з супутника
     віртуальна подорож
     WEB камера
     фотографії
     гостьова книга
     вітання
     співчуття
     пошук знайомих
     форум
     чат
     карта міста
     телефони
     куплю/продам
     послуги
     робота
     повідомлення
     бізнес міста
     залізницяінформери

Курс долара


 18.06.2013 ЩОДО ВИДАЧІ СВІДОЦТВА ПРО ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО У ЗВ’ЯЗКУ З НАБУТТЯМ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА НОВОЗБУДОВАНІ ЧИ РЕКОНСТРУЙОВАНІ ОБ’ЄКТИ НЕРУХОМОГО МАЙНА

Перелік документів, необхідних для про ведення державної реєстрації прав з видачею свідоцтва про право власності на новозбудовані чи реконструйовані об’єкти нерухомо-го майна, визначено Порядком державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 № 703 (далі – Порядок).
При цьому акти цивільного законодавства регулюють відносини які виникли з дня набрання ними чинності, та не мають зворотної дії у часі (ст. 5 Цивільного Кодексу України).
Оскільки будівництво об’єкта містобудування є тривалою у часі дією, то державному реєстратору прав на нерухоме майно під час розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень та документів, необхідних для проведення такої реєстрації, слід звернути увагу на законодавство, що діяло на час будівництва об’єкта нерухомого майна, та на перелік документів, необхідних для проведення державної реєстрації прав на такий об’єкт.
Відповідно до пунктів 46 та 48 Порядку для проведення державної реєстрації прав з видачею свідоцтва про право власності на об’єкти нерухомого майна, збудовані в результаті діяльності житлового, житлово-будівельного, дачного, гаражного чи іншого кооперативу, заявником подаються, зокрема:
а) документ, що посвідчує речове право на земельну ділянку;
б) документ, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта;
в) документ, що підтверджує присвоєння об’єкту нерухомого майна адреси, затверджений загальними зборами кооперативу, список членів та/або асоційованих членів кооперативу;
г) документ, що підтверджує ви-куп членом та/або асоційованим членом кооперативу квартири, дачі, гаража, іншої будівлі, споруди або приміщення.
Залежно від часу діяльності відповідного кооперативу, об’єкт нерухомого майна, збудований в результаті його діяльності, може бути завершений будівництвом та на певну час-тину такого об’єкта до 01.01.2013 оформлено та зареєстровано право власності в порядку, визначеному діючим на той час законодавством.
Щодо інших об’єктів нерухомого майна, збудованих у результаті діяльності кооперативу, відносини, пов’язані з державною реєстрацією прав виникатимуть після внесення членами кооперативу пайових внесків.
Державна реєстрація прав з видачею свідоцтва про право власності на об’єкти нерухомого майна, збудовані в результаті діяльності житлового, житлово-будівельного, дачного, гаражного чи іншого кооперативу, за умови, що на певну частину таких об’єктів до 01.01.2013 оформлено та зареєстровано право власності, проводиться на підставі заяви члена відповідного кооперативу, до якої додаються довідка кооперативу про членство в ньому та про повне внесення таким членом пайового внеску.
Абзацом другим пункту 44 Порядку встановлено, державна реєстрація прав з видачею свідоцтва про право власності на новозбудовані або ре-конструйовані об’єкти нерухомого майна проводиться за наявності державної реєстрації речового права на земельну ділянку , на якій розташований такий об’єкт нерухомого майна, за заінтересованою особою.
Відповідно до вимог Закону України «про державну реєстрацію речових пав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі Закон) права на нерухоме майно та їх обтяжень, що виникли до набрання чинності Законом, визнаються дійсними у разі відсутності їх державної реєстрації, передбаченої Законом.
За таких умов державна реєстрація пав з видачею свідоцтва про право власності на новозбудовані або ре-конструйовані об’єкти нерухомого майна на земельну ділянку, проведеної відповідно до законодавства, що діяло на момент такої реєстрації.
Відповідно до пункту 46 Порядку для проведення державної реєстрації прав з видачею свідоцтва про право власності на нерухоме майно заявник подає, зокрема, документ, що посвідчує речове право на земельну ділянку (крім випадків реконструкції квартири, житлового чи нежитлового приміщення) та документ, що підтверджує присвоєння
об’єкту нерухомого майна адреси.
При цьому документ, що посвідчує речове прав на земельну ділянку видається власнику або користувачу такої земельної ділянки, тобто особі, яка має намір здійснювати будівництво об’єкта містобудування. У разі коли заява про державну реєстрацію прав подається інвестором об’єкта будівництва особою, яка придбала майнові права, необхідно подати копію відповідного документа, що посвідчує речове право на земельну ділянку, засвідчену в установленому порядку особою, якій такий документ видано.
На практиці можуть мати місце випадки, коли будівництво об’єкта містобудування та прийняття його в експлуатацію здійснено на земельній ділянці, наданій в користування на праві оренди, однак на момент проведення державної реєстрації права власності на завершеній будівництвом об’єкта нерухомого майна або його частини строк дії відповідного договору оренди земельної ділянки закінчився.
За таких умов вищезазначений договір є належним документом для цілей проведення державної реєстрації прав на нерухоме майно, збудоване на такій земельній ділянці.
Щодо документа, який підтверджує присвоєння об’єкту нерухомого майна адреси, то ним може бути як рішення органу місцевого самоврядування так і інший документ,
незалежно від форми, виданий від-повідним органом, який дає змогу встановити факт присвоєння об’єкту нерухомого майна адреси, зокрема, довідки, виписки.
Таким документом також може бути довідка, видана уповноваженою особо кооперативу, у разі про-ведення державної реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна, що знаходяться в такому кооперативі.
У випадку проведення державної реєстрації права власності на ре-конструйований об’єкт нерухомого майна документом, що підтверджує присвоєння такому об’єкту адреси, є документ, який підтверджує виникнення, перехід та припинення права власності на об’єкт до реконструкції.
Пунктами 47 – 49 Порядку визначено, що для проведення державної реєстрації права власності з видачею свідоцтва про право власності на новозбудовані чи реконструйовані об’єкти нерухомого майна, будівництво яких здійснювалось із залученням від фізичних та юридичних осіб коштів на інвестування та фінансування об’єктів будівництва, які збудовані в результаті діяльності житлового, житлово-будівельного, дачного, гаражного чи іншого кооперативу; майнові права які належать іншим особам заявнику, необхідно подати відповідно, затверджений особою, що залучала від фізичних та юридичних осіб кошти, перелік інвесторів, які брали участь в інвестуванні та фінансуванні об’єкта будівництва та за якими здійснюється державна реєстрація прав; затверджений загальними зборами кооперативу список членів та/або асоційованих членів кооперативу; перелік осіб, яким належать майнові права на об’єкт будівництва, затверджений особою, яка здійснювала відчуження таких майнових прав.
Метою падання заінтересованою особою перерахованих вище документів є підтвердженням факту безпосередньої участі осіб у інвестуванні в об’єкт нерухомості чи участі в кооперативі. Водночас законодавець передбачає можливість подання документів для проведення державної реєстрації прав як забудовником (особою, яка залучала кошти у будівництво так і безпосередньо кожним інвестором окремо).
У зв’язку з цим для проведення державної реєстрації права власності на нерухоме майно у вищезазначених випадках державний реєстратор прав на нерухоме майно приймає до розгляду як перелік інвесторів, які брали участь в інвестуванні та фінансуванні об’єкта будівництва та за якими здійснюється державна реєстрація прав, затверджений загальними зборами кооперативу список членів та/або асоційованих членів кооперативу, перелік осіб, яким на-лежать майнові права на об’єкт будівництва, так і витяги чи довідки з них щодо окремої особи інвестора, члена кооперативу чи особи, якій належать майнові права.».

О.Ю. Марисюк, начальник відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Славутського міськрайонного управління юстиції


Розміщено:
Редакція «Вісті громади».  
+380384272241   visti_sl@ukr.net


  коментарі: 0Ваше ім'я:

Текст коментара:


Якщо пишеться щось проти України, видаляю всі коментарі дописувача. Прошу не дублювати коментарі до різних статей. Прошу не копіювати текст у коментарі з інших сайтів, вкажіть лише посилання на текст, чи сайт. Також,прошу придумати собі нік/псевдонім і писати постійно під ним, до кожного коментаря дописується спеціальне число, або набір з буквами (IP-адреса), якщо воно однакове у коментарях, то велика ймовірність, що написано з одного комп'ютера, або з однієї локальної мережі. Любилеті анонімайзерів(схована, замінена IP-адреса), сильно не переймайтеся даною можливістю приховати походження посту. Якщо Ваш коментар не відобразився після натискання кнопки відправити, то, або не вірно введена сума, або Ваша поточна IP-адреса з якихось причин заблокована. Деякі слова у коментарях автоматично приховуються(якщо у когось, щось особисте, то вирішуйте приватно, а не поливайте брудом зі сторінок сайту/тів).

2 + 1 + 1 =  (обов'язково до заповнення)


ВІТАННЯ
Поздравляю с наступающим ДНЁМ ШОФЁРА!
Ни гвоздя ни жезла и удачи на дорогах!

***** 22-RUS *****

27.10.2017
tornode.torreactor.ml
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

СПІВЧУТТЯ
Правління Славутського відділення Спілки Поляків Україна висловлює співчуття Пані Катерині Севич з приводу важкої втрати- трагічної смерті брата Станіслава.
16.02.2017
host-18-199.internetunion.pl

сьогодні
День працівника державної виконавчої служби
св. Варвари

прогноз погоди
Який день на Варвари, такий і на Сави.
Коли на Варвари мороз приліз – ховай сани, бери віз.
Якщо на Варвари болото – зима буде красна, як злото.
Варвара показує дорогу, Сава мости мостить, а Микола пригвоздить.
Варвара мости мостить, Сава гвозді гвоздить, а Микола прибиває.

фото з галереї

Фото №
День вуличної музики

Фото розміщене:
20.05.2017
VGстатистика по сайту
Оголошень 6881
Фотографій 1679
Відповідей у гостьовій 1690
Записів у пошуку 439
Тем у форумі 456Для більш детальної статистики натисніть на зображення
лічильника.гумор

Каталог україномовних сайтів Рейтинг каталога сайтов Хмельницкого региона

зв'язок з адміністратором
Ваше і'мя:  

Текст повідомлення:  
(текст читає тільки адмін)  

Ваша електронна скринька:  


2 + 4 + 6 =  
 331491233

Славута


Славута 2017 рік