Коментар до фото: здорові діди від свіжого лісового повітря коли в лісах сиділи в криївках...
Завантажується пошукова система...
ooo Argo. mamuka  :  dobri den mi xatim zakupoit aberdini 200-250kg 100shtuk na gruziu nash te+995 592 230055 daite vashi kordinati  ...
Гнатюк Володимир  :  Вдячний мешканцям села за збережену пам'ять про мого діда Віктора.  ...
Куплю/продам:       Породам 1500грнсапожки 3...
Робота:       ТзОВ "ЮЛІУС ТРЕЙДИНГ" запрошує на роботу...
Послуги:       Люди может хтось викидае линолийом чи доски чи ...
     Сниму однокомнатную или двухкомнатную квартиру (парень, 26 лет) 0634591669 ...
Інтернет-ресурс міста Славута
Славута

меню сайту

     петиції
     інтегральний світ
     головна
     фото з супутника
     віртуальна подорож
     WEB камера
     фотографії
     гостьова книга
     вітання
     співчуття
     пошук знайомих
     форум
     чат
     карта міста
     телефони
     куплю/продам
     послуги
     робота
     повідомлення
     бізнес міста
     залізницяінформери

Курс долара


 13.08.2011 ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ НАБУТТЯ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ НА КОНКУРЕНТНИХ ЗАСАДАХ В МІСТІ СЛАВУТА

З метою впровадження відкритих економічних методів регулювання земельних відносин, розвитку інфраструктури первинного ринку землі, залучення додаткових коштів для виконання програм соціально-економічного розвитку міста, вдосконалення процедури набуття прав на землю для містобудівної діяльності, приведення нормативних актів Славутської міської ради у відповідність до чинного законодавства, відповідно до статей 373, 374 та 792 Цивільного кодексу України, статей 78-82, 93, 124, 127, 134-138 Земельного кодексу України, Закону України "Про оренду землі", Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», керуючись ст.142 Конституції України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Славутська міська рада
     ВИРІШИЛА:
     1. Затвердити Порядок набуття прав на землю на конкурентних засадах в місті Славута (згідно з додатком 1).
     2. Затвердити типову форму проектів договорів купівлі-продажу земельної ділянки та права на оренду землі згідно з додатком 2 та додатком 3.
     3. Управлінню із інформаційного забезпечення та внутрішньої політики (Л.А.Чумак) протягом тижня з дати прийняття рішення опублікувати його в засобах масової інформації.
     4. Рішення набуває чинності з дня його опублікування.
     5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, екології, благоустрою та адміністративно-територіального устрою (М.В.Бочкай), організацію його виконання - на заступника міського голови Л.Р.Калюжнюк.
      Міський голова В. Сидор.
     Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Славутської міської ради “Про затвердження Порядку набуття прав на землю на конкурентних засадах в місті Славута»
     1. Опис проблеми
     Відповідно до ч.6 ст.16 Закону України „Про оренду землі” у разі надходження двох або більше заяв (клопотань) на оренду однієї і тієї самої земельної ділянки, що перебуває в комунальній власності, орга- ни місцевого самоврядування повинні проводити аукціон або конкурс щодо набуття права оренди земельної ділянки. Ст.134 Земельного кодексу України передбачено обов’язковість продажу земельних ділянок комунальної власності на конкурентних засадах.
     Існуючі на сьогодні нормативно-правові акти не дозволяють в повній мірі реалізувати право громади міста максимально ефективно використовувати земельні ресурси, оскільки не визначена процедура продажу права оренди земельних ділянок у м.Славута.
     Запропонована в Порядку відкрита форма земельних торгів надасть рівні стартові можливості для одержання земельних ділянок у власність чи в оренду для всіх фізичних та юридичних осіб.
     2. Цілі регулювання
     Приведення у відповідність місцевої нормативно-правової бази до вимог чинного законодавства, дотримання принципів державної регуляторної політики. Започаткування прозорих конкурентних процедур із набуття прав на земельні ділянки, що суттєво обмежить прояви корупційних діянь. Запровадження відкритої конкурентної боротьби за одержання права використовувати земельні ділянки. Збільшення доходної частини міського бюджету.
     3. Механізми та заходи
     Досягнення поставленої мети планується шляхом прийняття рішення Славутської міської ради «Про затвердження порядку набуття права на землю на конкурентних засадах у місті Славута».
      У разі прийняття запропонованого регуляторного акта буде врегульована процедура набуття права на землю на конкурентних засадах в місті, також буде створена конкуренція ринку землі в місті, формування реальних додаткових джерел бюджетних надходжень.
     З метою реалізації поставленої мети пропонується проведення наступних заходів:
     - покладення на відділ з регулювання земельних питань виконавчого комітету Славутської міської ради, як на ініціатора проведення аукціону, обов’язків щодо ефективної організації процесу проведення конкурсів земельних ділянок;
     - гарантування суб’єктам господарювання однаково прозорих можливостей для участі в земельних аукціонах із чітким визначенням умов;
     - забезпечення відкритості земельних аукціонів шляхом розміщення в офіційних засобах масової інформації повідомлень про час, місце та умови проведення земельних торгів;
     - проведення земельних аукціонів та визначення переможців за єдиним критерієм – найвищою запропонованою ціною.
     4. Альтернативи
     Альтернативними способами досягнення цілей є: безконкурентне надання земель в оренду, абсолютний вплив органів влади та місцевого самоврядування на розвиток земельних відносин.
     Проте цей спосіб не вирішує проблему, оскільки залишається можливість порушення права суб’єктів господарської діяльності, які претендують на одну і ту ж земельну ділянку.
     5. Обґрунтування можливості досягнення цілей
     Даний акт мотивує суб’єктів господарювання виконувати встановлені вимоги щодо проведення аукціонів. Без виконання вказаних у регуляторному акті вимог суб’єкт господарювання не зможе отримати земельну ділянку в оренду чи придбати її у власність. Даний регуляторний акт характеризується простотою положень та виконанням вимог чинного законодавства.
     Забезпечення проведення земельних аукціонів, як законодавчо дозволеного способу реалізації права на землю, дозволить повною мірою реалізовувати можливості доступу до землі як засобу і фактора виробництва зовнішніх і внутрішніх інвесторів.
     Крім цього, прозорість і публічність у питаннях відведення земель, надання їх в оренду та передачі у власність унеможливить зловживання в цій сфері та забезпечить рівність умов для суб’єктів підприємницької діяльності.
     6. Аналіз вигод та витрат
     Таблиця вигод та витрат
     
     7. Строк дії регуляторного акта
     Термін дії регуляторного акта безстроковий. Доповнення та зміни до нього будуть вноситися у разі зміни законодавства України.
     8. Показники результативності
      Показниками результативності регуляторного акта є:
     - зростання надходжень до місцевого бюджету від продажу права власності на землю та продажу права оренди землі шляхом проведення земельних аукціонів;
     - зменшення кількості земельних спорів, що виникають в разі надходжень двох і більше заяв на одні і ті ж самі земельні ділянки.
     9. Заходи з відстеження результативності дії
     Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися відділом із питань регулювання земельних питань Славутського міськвиконкому шляхом проведення аналізу, статистичних даних за показниками результативності, зазначеними в розділі 8.
     Проведення базового відстеження буде здійснюватися протягом місяця з дня опублікування проекту рішення. Для відстеження результативності регуляторного акта буде проводитись опитування.
     З метою оцінки ступеня досягнення регулятивним актом визначених цілей повторне відстеження результативності буде здійснене не раніше як через рік після набрання чинності актом.
     Відділ із питань регуляторної
     політики та підприємництва.


  коментарі: 18

 :   (написано 15.10.2011 в 23:44 з адреси:  h131-156.meta.ua)
 :   (написано 24.10.2011 в 08:14 з адреси:  h131-156.meta.ua)
 :   (написано 07.11.2011 в 11:54 з адреси:  h131-156.meta.ua)
 :   (написано 08.11.2011 в 12:44 з адреси:  h131-156.meta.ua)
 :   (написано 19.11.2011 в 08:32 з адреси:  h131-156.meta.ua)
 :   (написано 20.11.2011 в 02:19 з адреси:  h131-156.meta.ua)
 :   (написано 16.12.2011 в 19:55 з адреси:  h131-156.meta.ua)
 :   (написано 11.01.2012 в 17:45 з адреси:  h131-156.meta.ua)
 :   (написано 21.01.2012 в 05:14 з адреси:  h131-156.meta.ua)
 :   (написано 23.01.2012 в 23:30 з адреси:  h131-156.meta.ua)
 :   (написано 24.01.2012 в 17:44 з адреси:  h131-156.meta.ua)
 :   (написано 25.02.2012 в 02:10 з адреси:  h131-156.meta.ua)
 :   (написано 25.02.2012 в 05:33 з адреси:  h131-156.meta.ua)
 :   (написано 07.04.2012 в 20:26 з адреси:  h131-156.meta.ua)
 :   (написано 07.04.2012 в 22:20 з адреси:  h131-156.meta.ua)
 :   (написано 12.05.2012 в 02:03 з адреси:  h131-156.meta.ua)
 :   (написано 24.05.2012 в 21:18 з адреси:  h131-156.meta.ua)
 :   (написано 25.05.2012 в 19:28 з адреси:  h131-156.meta.ua)


Ваше ім'я:

Текст коментара:


Якщо пишеться щось проти України, видаляю всі коментарі дописувача. Прошу не дублювати коментарі до різних статей. Прошу не копіювати текст у коментарі з інших сайтів, вкажіть лише посилання на текст, чи сайт. Також,прошу придумати собі нік/псевдонім і писати постійно під ним, до кожного коментаря дописується спеціальне число, або набір з буквами (IP-адреса), якщо воно однакове у коментарях, то велика ймовірність, що написано з одного комп'ютера, або з однієї локальної мережі. Любилеті анонімайзерів(схована, замінена IP-адреса), сильно не переймайтеся даною можливістю приховати походження посту. Якщо Ваш коментар не відобразився після натискання кнопки відправити, то, або не вірно введена сума, або Ваша поточна IP-адреса з якихось причин заблокована. Деякі слова у коментарях автоматично приховуються(якщо у когось, щось особисте, то вирішуйте приватно, а не поливайте брудом зі сторінок сайту/тів).

1 + 1 + 5 =  (обов'язково до заповнення)


ВІТАННЯ
С новым годом, земляки!
Здоровья вам, благополучия и мира!

*** 22-RUS ***

01.01.2018
host-46-241-58-65.bbcustomer.zsttk.net
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

СПІВЧУТТЯ
Правління Славутського відділення Спілки Поляків Україна висловлює співчуття Пані Катерині Севич з приводу важкої втрати- трагічної смерті брата Станіслава.
16.02.2017
host-18-199.internetunion.pl

сьогодні
Щедрий вечір. Голодна кутя

фото з галереї

Фото №
День вуличної музики

Фото розміщене:
20.05.2017
VGстатистика по сайту
Оголошень 6910
Фотографій 1679
Відповідей у гостьовій 1690
Записів у пошуку 439
Тем у форумі 456Для більш детальної статистики натисніть на зображення
лічильника.гумор

Каталог україномовних сайтів Рейтинг каталога сайтов Хмельницкого региона

зв'язок з адміністратором
Ваше і'мя:  

Текст повідомлення:  
(текст читає тільки адмін)  

Ваша електронна скринька:  


1 + 7 + 7 =  
 331491233

Славута


Славута 2018 рік