Коментар до фото: здорові діди від свіжого лісового повітря коли в лісах сиділи в криївках...
Завантажується пошукова система...
de  :  Gol  ...
Іван Іванович  :  це дурня  ...
Куплю/продам:       Продається трактор ( дод...
Робота:       Потрібен продавець у кав\'ярню.
  &nb...

Послуги:        Ремонт квартир офісів під ключ та косметичний...
     Многие лета Порошенку П.А и Гройсиану В.Б а также отцу реформ Яценюку А П.Их всех на 2 срок ...
Інтернет-ресурс міста Славута
Славута

меню сайту

     петиції
     інтегральний світ
     головна
     фото з супутника
     віртуальна подорож
     WEB камера
     фотографії
     гостьова книга
     вітання
     співчуття
     пошук знайомих
     форум
     чат
     карта міста
     телефони
     куплю/продам
     послуги
     робота
     повідомлення
     бізнес міста
     залізницяінформери

Курс долара


 18.02.2011 ПРО БЮДЖЕТ М.СЛАВУТИ НА 2011 РІК

Розглянувши матеріали, подані постійними комісіями міської ради та керуючись п.23 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада вирішила:
     
     1. Установити загальний обсяг доходів бюджету міста Славути на 2011 рік у сумі 82129930 грн., в тому числі дотації вирівнювання – 12861100 грн., додаткова дотація з державного бюджету України на вирівнювання фінансової забезпеченності місцевих бюджетів – 548500 грн., інша дотація з обласного бюджету – 198510 грн., субвенції з державного бюджету України - 29272780 грн., субвенції з обласного бюджету – 68440грн.
     Обсяг доходів загального фонду бюджету міста визначити у сумі 74488830 грн., спеціального фонду бюджету - 7641100 грн., у тому числі бюджету розвитку – 5241500 грн. (додаток №1).
     2. Затвердити загальний обсяг видатків бюджету міста Славути на 2011 рік у сумі 82129930 грн., в тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 74488830 грн. і обсяг видатків спеціального фонду бюджету - 7641100 грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток № 2) і головними розпорядниками коштів (додаток № 3).
     3. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів бюджету міста Славути на 2011 рік в сумі 50000 грн.
     4. Затвердити перелік об’єктів (додаток № 7), фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку.
     Надати право виконавчому комітету Славутської міської ради проводити деталізацію та уточнення видатків бюджету розвитку в розрізі об’єктів капіталовкладень з наступним затвердженням на сесії міської ради.
     5. Установити обсяг резервного фонду бюджету міста Славути на 2011 рік у сумі 20000грн.
     Рішення про виділення коштів з резервного фонду бюджету міста приймається на засіданні міського виконавчого комітету з дотриманням Порядку використання резервного фонду бюджету міста Славути, затвердженого рішенням XХІV сесії міської ради від 17.11.2005р. № 5 з врахуванням унесених змін.
     6. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду бюджету міста Славути на 2011 рік за їх економічною структурою:
     - оплата праці працівників бюджетних установ КЕКВ 1111;
     - нарахування на заробітну плату КЕКВ 1120;
     - придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів КЕКВ 1132;
     - забезпечення продуктами харчування КЕКВ 1133;
     - оплата комунальних послуг та енергоносіїв КЕКВ 1160;
     - обслуговування місцевого боргу КЕКВ 1200;
     - поточні трансферти населенню КЕКВ 1340;
     - поточні трансферти місцевим бюджетам КЕКВ 1320.
     7. Затвердити в складі видатків бюджету міста Славути кошти на реалізацію міських галузевих програм на загальну суму 6563000,0грн. (додаток № 8).
     8. Розпорядникам коштів бюджету міста забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
     9. Установити, що з 2011 року 50% коштів, отриманих бюджетними установами та комунальними підприємствами міста від оренди майна, яке знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста, зараховується до загального фонду бюджету міста.
     Для забезпечення умов належного використання, обслуговування та збереження майна 50% орендної плати залишається балансоутримувачу комунального майна.
     З метою ефективного управління комунальним майном територіальної громади міста керівникам підприємств та організацій щомісячно до 12 числа, наступного за звітним, забезпечити подання у фінансове управління та відділ приватизації житла і комунального майна виконавчого комітету міської ради інформації щодо заключених договорів оренди майна територіальної громади міста, нарахованої, сплаченої та перерахованої в бюджет міста орендної плати за звітний місяць.
     Рішення виконавчого комітету Славутської міської ради від 26 вересня 2007 року №468 вважати таким, що втратило чинність.
     10. Направити екологічний податок в обсязі 79400 грн. очищення (реконструкцію) русла річки „Утка“ в межах м.Славути на ділянці між мостовими переходами.
     11. У процесі виконання бюджету міста у виняткових випадках за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів, фінансове управління виконавчого комітету Славутської міської ради здійснює перерозподіл видатків за тимчасовою класифікацією в розрізі економічної класифікації в межах загального обсягу його бюджетних призначень окремо по загальному та спеціальному фондах бюджету міста.
     Перерозподіл бюджетних призначень за функціями у межах загального обсягу видатків головного розпорядника коштів бюджету міста, збільшення бюджетних призначень на видатки розвитку за рахунок зменшення бюджетних призначень на видатки споживання окремо по загальному та спеціальному фондах здійснюється фінансовим управлінням виконавчого комітету Славутської міської ради за погодженням із постійною комісією міської ради з питань планування бюджету і фінансів та регуляторної політики.
     12. Дозволити фінансовому управлінню виконавчого комітету Славутської міської ради (Ю. М. Долішна) за погодженням з постійною комісією міської ради з питань планування бюджету і фінансів та регуляторної політики (Я. В. Левчук) при зміні в міжсесійний період обсягів міжбюджетних трансфертів (з державного бюджету України, Хмельницького обласного бюджету та Славутського районного бюджету), врахованих в бюджеті міста, проводити уточнення відповідних планових показників по доходах і по видатках бюджету міста з наступним затвердженням на сесії міської ради.
     13. Установити, що обсяги тимчасових касових розривів бюджету міста, пов’язаних із забезпеченням видатків загального фонду, у першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування і медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, в обов’язковому порядку покриваються Державним казначейством України за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку в межах планового бюджетного періоду.
     Уповноважити фінансове управління виконавчого комітету Славутської міської ради (Ю.М. Долішна) укладати від імені ради договори на отримання короткотермінових безвідсоткових позичок в управлінні Державного казначейства України в області.
     14. Надати право фінансовому управлінню виконавчого комітету Славутської міської ради (Ю. М. Долішна) отримувати в управлінні Державного казначейства України в області середньострокові безвідсоткові позички за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на суму невиконання розрахункових обсягів доходів бюджету міста на 2011 рік, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів та передбачених у додатку №6 до Закону України „Про Державний бюджет України на 2011 рік“.
     15. Відповідно до частини 1 статті 78, частини 2 статті 111 Бюджетного кодексу України та частини 2 статті 70 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“ надати право фінансовому управлінню виконавчого комітету Славутської міської ради (Ю. М. Долішна) на конкурсних засадах розміщувати тимчасово вільні кошти бюджету міста на вклад (депозит) в банківських установах, відповідно визначати обсяг та терміни їх розміщення, вносити зміни у договори банківського вкладу (корегування суми вкладу, дохідності, строків, тощо).
     Отримані відсотки від розміщення тимчасово вільних коштів бюджету міста на вклад (депозит) в банківських установах згідно законодавства зараховуються до доходної частини загального фонду бюджету міста.
     16. Додатки № 1-4, 7, 8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
     17. Організацію виконання даного рішення покласти на першого заступника міського голови (С. В. Микульський), а контроль за його виконанням - на постійну комісію міської ради з питань планування бюджету і фінансів та регуляторної політики (Я. В. Левчук).
     
      Міський голова
     В. Б. Сидор.


  коментарі: 14

 :   (написано 17.03.2011 в 08:47 з адреси:  h131-156.meta.ua)
 :   (написано 18.03.2011 в 21:18 з адреси:  h131-156.meta.ua)
 :   (написано 13.04.2011 в 09:15 з адреси:  h131-156.meta.ua)
 :   (написано 13.04.2011 в 18:04 з адреси:  h131-156.meta.ua)
 :   (написано 29.04.2011 в 15:53 з адреси:  h131-156.meta.ua)
 :   (написано 29.04.2011 в 16:15 з адреси:  h131-156.meta.ua)
 :   (написано 06.05.2011 в 11:57 з адреси:  h131-156.meta.ua)
 :   (написано 06.05.2011 в 15:05 з адреси:  h131-156.meta.ua)
 :   (написано 17.05.2011 в 18:51 з адреси:  h131-153.meta.ua)
 :   (написано 17.05.2011 в 22:31 з адреси:  h131-156.meta.ua)
 :   (написано 29.05.2011 в 07:57 з адреси:  h131-156.meta.ua)
 :   (написано 29.05.2011 в 11:39 з адреси:  h131-156.meta.ua)
 :   (написано 10.06.2011 в 08:10 з адреси:  h131-156.meta.ua)
 :   (написано 10.06.2011 в 12:24 з адреси:  h131-156.meta.ua)


Ваше ім'я:

Текст коментара:


Якщо пишеться щось проти України, видаляю всі коментарі дописувача. Прошу не дублювати коментарі до різних статей. Прошу не копіювати текст у коментарі з інших сайтів, вкажіть лише посилання на текст, чи сайт. Також,прошу придумати собі нік/псевдонім і писати постійно під ним, до кожного коментаря дописується спеціальне число, або набір з буквами (IP-адреса), якщо воно однакове у коментарях, то велика ймовірність, що написано з одного комп'ютера, або з однієї локальної мережі. Любилеті анонімайзерів(схована, замінена IP-адреса), сильно не переймайтеся даною можливістю приховати походження посту. Якщо Ваш коментар не відобразився після натискання кнопки відправити, то, або не вірно введена сума, або Ваша поточна IP-адреса з якихось причин заблокована. Деякі слова у коментарях автоматично приховуються(якщо у когось, щось особисте, то вирішуйте приватно, а не поливайте брудом зі сторінок сайту/тів).

2 + 8 + 1 =  (обов'язково до заповнення)


ВІТАННЯ
Поздравляю с наступающим ДНЁМ ШОФЁРА!
Ни гвоздя ни жезла и удачи на дорогах!

***** 22-RUS *****

27.10.2017
tornode.torreactor.ml
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

СПІВЧУТТЯ
Правління Славутського відділення Спілки Поляків Україна висловлює співчуття Пані Катерині Севич з приводу важкої втрати- трагічної смерті брата Станіслава.
16.02.2017
host-18-199.internetunion.pl

сьогодні
св. Сави

прогноз погоди
Бідному Савці нема долі ані на печі, ані на лавці.

фото з галереї

Фото №
День вуличної музики

Фото розміщене:
20.05.2017
VGстатистика по сайту
Оголошень 6881
Фотографій 1679
Відповідей у гостьовій 1690
Записів у пошуку 439
Тем у форумі 456Для більш детальної статистики натисніть на зображення
лічильника.гумор

Каталог україномовних сайтів Рейтинг каталога сайтов Хмельницкого региона

зв'язок з адміністратором
Ваше і'мя:  

Текст повідомлення:  
(текст читає тільки адмін)  

Ваша електронна скринька:  


5 + 6 + 4 =  
 331491233

Славута


Славута 2017 рік