Коментар до фото: здорові діди від свіжого лісового повітря коли в лісах сиділи в криївках...
Завантажується пошукова система...
de  :  Gol  ...
Іван Іванович  :  це дурня  ...
Куплю/продам:       Продається трактор ( дод...
Робота:       шукаю майстра з ремотну водонасосних станцій 0673...
Послуги:        Ремонт квартир офісів під ключ та косметичний...
     Многие лета Порошенку П.А и Гройсиану В.Б а также отцу реформ Яценюку А П.Их всех на 2 срок ...
Інтернет-ресурс міста Славута
Славута

меню сайту

     петиції
     інтегральний світ
     головна
     фото з супутника
     віртуальна подорож
     WEB камера
     фотографії
     гостьова книга
     вітання
     співчуття
     пошук знайомих
     форум
     чат
     карта міста
     телефони
     куплю/продам
     послуги
     робота
     повідомлення
     бізнес міста
     залізницяінформери

Курс долара


 18.02.2011 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА

Про затвердження Положення про порядок реконструкції, пересаджування та видалення зелених насаджень на території міста Славута.
     
     
     З метою охорони та збереження зелених насаджень у місті, утримання їх у належному санітарно-технічному стані, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2006р. № 1045 "Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах", враховуючи Накази Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006р. № 105 "Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України" та Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 12.05.2009р. №127 "Про затвердження Методики визначення відновної вартості зелених насаджень", керуючись Законами України "Про благоустрій населених пунктів", "Про рослинний світ", "Про місцеве самоврядування в Україні", Славутська міська рада в и р і ш и л а:
     1.Затвердити:
     1.1. Положення про порядок реконструкції, пересаджування та видалення зелених насаджень на території міста Славута (додаток 1).
     1.2. Розрахунок компенсаційної вартості зелених насаджень (додаток2).
     2. Кошти компенсації за знесені зелені насадження зараховувати на розрахунковий рахунок - 31518931700005, одержувач коштів: місцевий бюджет м.Славута 50110000, банк одержувача: ГУДКУ у Хмельницькій області, МФО: 815013, код ЄДРПОУ – 23565199, призначення платежу: надходження коштів компенсації за видалені зелені насадження.
     3. Інспекції (відділу) по контролю за благоустроєм міста управління комунальної власності та земельних питань (Дербугов Ю.П.), управлінню інформаційного забезпечення та внутрішньої політики (Бачинський Р.В.) виконавчого комітету Славутської міської ради забезпечити в 10-денний термін інформування населення міста про зміст рішення.
     4. Управлінню житлово-комунального господарства та земельних питань виконавчого комітету Славутської міської ради забезпечити виконання заходів щодо проведення базового, повторного та періодичного відстежень результативності дії цього рішення відповідно через шість місяців, один рік та раз на кожні наступні три роки.
     5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Сабінського Е.М.
     Міський голова В.Б. Сидор.
     
     Додаток 1 до рішення
     Славутської міської ради
     
     ПОЛОЖЕННЯ
     про порядок реконструкції,
     пересаджування та видалення
      зелених насаджень на території міста Славута
     1. Положення про порядок реконструкції, пересаджування та видалення зелених насаджень на території міста Славута (надалі - Положення) визначає процедуру реконструкції, пересаджування та видалення дерев, кущів, газонів та квітників (надалі - зелені насадження).
     Поняття та терміни, які вживаються в Положенні, наведені в Законах України "Про благоустрій населених пунктів", "Про рослинний світ", Постанові Кабінету Міністрів України від 01.08.2006р. № 1045 "Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах" та в Наказі Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006р. № 105 "Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України".
     2. Реконструкція, пересаджування та видалення зелених насаджень здійснюється у разі:
     2.1 реалізації генерального плану розвитку міста;
     2.2 проведення робіт, пов’язаних із будівництвом нових об'єктів та реконструкцією існуючих;
     2.3 реконструкції або капітального ремонту об'єкта благоустрою;
     2.4 видалення:
     - аварійних, сухостійних і фаутних дерев;
     - самосійних і порослевих дерев із діаметром кореневої шийки не більше як 5 см;
     2.5 ліквідації аварійної ситуації на інженерних мережах міста;
     2.6 відновлення світлового режиму в житловому приміщенні, що затіняється деревами, на автошляхах та вулицях міста в разі зниження середньої горизонтальної освітленості покриття, визначеного Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 21.08.2008 № 253 «Про затвердження Методичних рекомендацій з утримання об’єктів зовнішнього освітлення населених пунктів». Порушення світлового режиму визначається на підставі довідок Славутської районної санітарно-епідеміологічної станції (для житлових приміщень) та суб’єкта господарювання, який має відповідну ліцензію та здійснює утримання мереж зовнішнього освітлення (для автошляхів та вулиць міста);
     2.7 проведення ремонтних та експлуатаційних робіт в охоронній зоні повітряних ліній електропередачі, на трансформаторній підстанції і розподільчому пункті системи енергопостачання, мережі водо-, теплопостачання та водовідведення, телекомунікаційній і кабельній електромережі;
     2.8 досягнення деревом вікової межі, яка визначається відповідно до Наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006р. № 105 «Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України»;
     2.9 провадження господарської діяльності на території розсадників із вирощування декоративних дерев та кущів;
     2.10 ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуацій.
     3. Реконструкція, пересаджування та видалення зелених насаджень здійснюється за рішенням виконавчого комітету Славутської міської ради (далі – компетентний орган) на підставі ордера (додаток 1), крім випадків, передбачених пунктами 14, 15, 17, 19 цього Положення.
     4. Підставою для прийняття рішення виконавчого комітету є заява на ім’я міського голови від фізичної особи або суб’єкта господарювання (надалі - заявник) про реконструкцію, пересаджування та видалення зелених насаджень, подана через відділ звернень громадян виконавчого комітету Славутської міської ради.
     Склад комісії та її голова затверджується розпорядженням міського голови. До складу комісії входять представники виконавчого комітету Славутської міської ради, КП «Славутське ЖКО», ДП «Славутське лісове господарство». Обстеження зелених насаджень проводиться за участю заявника або представника заявника за дорученням, власника земельної ділянки або користувача. Голова комісії забезпечує її роботу. Замовник (заявник) організовує виїзд комісії для обстеження зелених насаджень за власний рахунок.
     5. Комісія протягом п’яти робочих днів після надходження заяви визначає стан зелених насаджень, розташованих на земельній ділянці, складає акт обстеження у чотирьох примірниках, визначає компенсаційну вартість зелених насаджень відповідно до Додатку № 2 Рішення та подає на погодження з територіальним органом Мінприроди у тижневий строк.
     У разі виникнення спірних питань щодо визначення зони містобудівної цінності, комісія має право запропонувати заявнику надати довідку суб’єкта господарювання, який має відповідну ліцензію, щодо координат зелених насаджень, які підлягають реконструкції, пересаджуванню та видаленню.
     Центр міста визначається у встановленому чинним законодавством порядку.
     6. У разі, якщо реконструкцію, пересаджування та видалення зелених насаджень не передбачено пунктом 2 цього Положення, комісія може відмовити заявнику.
     7. Погоджений в установленому порядку акт обстеження зелених насаджень у трьох примірниках повертається комісії, по одному з яких передається власнику або користувачу земельної ділянки, заявнику.
      8. Інспекція (відділ) по контролю за благоустроєм міста виконавчого комітету Славутської міської ради готує в триденний строк проект рішення компетентного органу про реконструкцію, пересаджування та видалення зелених насаджень.
     9. Компетентний орган у місячний строк після надходження зазначеного проекту приймає рішення про реконструкцію, пересаджування та видалення зелених насаджень. Інспекція (відділ) по контролю за благоустроєм міста виконавчого комітету Славутської міської ради наступного дня видає заявнику його копію для оплати відновної вартості зелених насаджень (в разі необхідності), що підлягають видаленню.
     10. Ордер на видалення зелених насаджень видається Інспекцією (відділом) по контролю за благоустроєм міста виконавчого комітету Славутської міської не пізніше наступного робочого дня після надходження відповідного звернення заявника, а у випадку необхідності проведення оплати відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню - не пізніше наступного робочого дня, після подання заявником документа, що підтверджує проведення відповідної сплати.
     11. У разі не проведення робіт із видалення зелених насаджень в термін, зазначений в ордері, заявник з заявою на ім’я міського голови звертається для отримання нового ордеру згідно з цим Положенням.
     12. Сплата компенсаційної вартості зелених насаджень не проводиться у разі:
     12.1 реконструкції або капітального ремонту об’єкта благоустрою;
     12.2 видалення:
     - аварійних, сухостійних і фаутних дерев;
     - самосійних і порослевих дерев із діаметром кореневої шийки не більше як 5 см;
     12.3 ліквідації аварійної ситуації на інженерних мережах міста;
     12.4 відновлення світлового режиму в житловому приміщенні, що затіняється деревами, на автошляхах та вулицях міста в разі зниження середньої горизонтальної освітленості покриття, визначеного Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 21.08.2008р. № 253 «Про затвердження Методичних рекомендацій з утримання об’єктів зовнішнього освітлення населених пунктів».
     12.5 проведення ремонтних та експлуатаційних робіт в охоронній зоні повітряних ліній електропередачі, на трансформаторній підстанції і розподільчому пункті системи енергопостачання, мережі водо-, теплопостачання та водовідведення, телекомунікаційній і кабельній електромережі;
     12.6 досягнення деревом вікової межі, яка визначається відповідно до Наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 № 105 «Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України»;
     12.7 провадження господарської діяльності на території розсадників із вирощування декоративних дерев та кущів;
     12.8 ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуацій;
     12.9 будівництва культових будівель та будівель, необхідних для їх обслуговування, що здійснюється релігійними організаціями, статути (положення) яких зареєстровано в установленому законом порядку (за умови погодження такого будівництва з Мінприроди та Держкомнацрелігій).
     13. Реконструкція, пересаджування та видалення зелених насаджень, що розташовані на територіях природоохоронного заповідного фонду та землях лісового фонду, обстежуються за участю спеціалістів відповідних служб.
     14. Зелені насадження на території меморіального комплексу та кладовищі реконструюються, пересаджуються та видаляються за рішенням балансоутримувача об’єкта на підставі акта обстеження, складеного та погодженого відповідно до цього Положення, без сплати їх компенсаційної вартості.
     15. На земельній ділянці, яка перебуває у приватній власності, та присадибній ділянці реконструкція, пересаджування та видалення зелених насаджень здійснюється власником або користувачем земельної ділянки без сплати їх компенсаційної вартості.
      16. Компенсаційна вартість зелених насаджень, розташованих на земельній ділянці, що відведена в установленому порядку фізичній особі або суб'єкту господарювання, сплачується під час передачі такої ділянки у власність відповідної особи. Фізичній особі або суб’єкту господарювання необхідно звернутися до комісії для складення акту обстеження та визначення компенсаційної вартості зелених насаджень.
     17. Видалення аварійних, сухостійних та фаутних дерев на об’єкті благоустрою здійснюється, на підставі акта обстеження зелених насаджень, що складається відповідно до пунктів 4, 5, 7, 10, 11, особами (які мають належно оформлені дозволи та установчі документи, якими передбачено виконання вказаних робіт) на договірних засадах. Договір укладається з особою, яка є переможцем конкурсу, щодо визначення кращої пропозиції по видаленню зелених насаджень.
     У разі відсутності конкурсних пропозицій роботи по видаленню зелених насаджень покладаються на комунальне підприємство «Славутське житлово-комунальне об’єднання» за рахунок коштів виділених з міського бюджету.
     18. Інспекція (відділ) по контролю за благоустроєм міста подає в засоби масової інформації оголошення про умови та порядок проведення конкурсу на визначення кращої пропозиції щодо надання послуг по видаленню зелених насаджень. Пропозиції надаються протягом тридцяти днів з дня опублікування оголошення про конкурс. Краща конкурсна пропозиція визначається конкурсною комісією, створеною розпорядженням міського голови. На підставі результатів конкурсу визначається переможець, з яким укладається договір. Договір укладається терміном на 1 (один) рік.
     19. У процесі ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуацій, а також у разі, коли стан зелених насаджень загрожує життю, здоров'ю, майну фізичної особи або суб'єкта господарювання, їх видалення здійснюється негайно. Акт обстеження складається на місці події представниками виконавчого комітету Славутської міської ради, підприємства, на території або інженерних мережах якого сталася подія.
     20. У разі відведення земельної ділянки в користування, заявник звертається з заявою про обстеження зелених насаджень на ім’я міського голови, поданою через відділ звернень громадян виконавчого комітету Славутської міської ради.
      Комісія протягом п’яти робочих днів після надходження заяви визначає стан зелених насаджень, розташованих на земельній ділянці, і складає акт обстеження (додаток 3 до Положення), та подає на погодження з територіальним органом Мінприроди у триденний строк.
     21. Обрізання (формувальне, санітарне, омолоджувальне) дерев здійснюється відповідно до вимог п. 9.1.11 Наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 № 105 "Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України" та не є видаленням зелених насаджень.
     22. Пересаджування зелених насаджень проводиться без нарахування компенсаційної вартості і здійснюється за рахунок коштів заявника. Заявник відповідає за приживання зелених насаджень на новому місці.
     23. За знищення або пошкодження зелених насаджень, окремих дерев, чагарників, газонів, квітників та інших об'єктів озеленення в місті, невжиття заходів для їх охорони, а також самовільне перенесення в інші місця під час забудови окремих ділянок, зайнятих об'єктами озеленення, недотримання норм і правил у сфері благоустрою винні особи притягуються до відповідальності згідно зі ст.ст. 152,153 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
     Накладання штрафів не звільняє винних від обов'язків сплати за нанесені збитки згідно зі ст. 42 Закону України "Про благоустрій населених пунктів".
     24. Власники, користувачі земельних ділянок несуть відповідальність за несвоєчасне проведення заходів щодо реконструкції, пересаджування та видалення аварійних насаджень.
     Компетентний орган забезпечує своєчасну видачу ордерів на видалення аварійних насаджень.
     25. Кошти від сплати компенсаційної вартості зелених насаджень є коштами цільового призначення і використовуються виключно на нове зелене будівництво або реконструкцію.
     Секретар міської ради Б. М. Семенюк.
     


  коментарі: 14

 :   (написано 17.03.2011 в 04:55 з адреси:  h131-156.meta.ua)
 :   (написано 18.03.2011 в 13:10 з адреси:  h131-156.meta.ua)
 :   (написано 14.04.2011 в 02:55 з адреси:  h131-139.meta.ua)
 :   (написано 15.04.2011 в 02:36 з адреси:  h131-156.meta.ua)
 :   (написано 30.04.2011 в 15:21 з адреси:  h131-156.meta.ua)
 :   (написано 30.04.2011 в 18:54 з адреси:  h131-156.meta.ua)
 :   (написано 07.05.2011 в 13:21 з адреси:  h131-156.meta.ua)
 :   (написано 07.05.2011 в 19:58 з адреси:  h131-156.meta.ua)
 :   (написано 18.05.2011 в 17:35 з адреси:  h131-156.meta.ua)
 :   (написано 19.05.2011 в 06:45 з адреси:  h131-156.meta.ua)
 :   (написано 29.05.2011 в 21:54 з адреси:  h131-156.meta.ua)
 :   (написано 30.05.2011 в 05:34 з адреси:  h131-156.meta.ua)
 :   (написано 11.06.2011 в 03:17 з адреси:  h131-156.meta.ua)
 :   (написано 11.06.2011 в 10:33 з адреси:  h131-156.meta.ua)


Ваше ім'я:

Текст коментара:


Якщо пишеться щось проти України, видаляю всі коментарі дописувача. Прошу не дублювати коментарі до різних статей. Прошу не копіювати текст у коментарі з інших сайтів, вкажіть лише посилання на текст, чи сайт. Також,прошу придумати собі нік/псевдонім і писати постійно під ним, до кожного коментаря дописується спеціальне число, або набір з буквами (IP-адреса), якщо воно однакове у коментарях, то велика ймовірність, що написано з одного комп'ютера, або з однієї локальної мережі. Любилеті анонімайзерів(схована, замінена IP-адреса), сильно не переймайтеся даною можливістю приховати походження посту. Якщо Ваш коментар не відобразився після натискання кнопки відправити, то, або не вірно введена сума, або Ваша поточна IP-адреса з якихось причин заблокована. Деякі слова у коментарях автоматично приховуються(якщо у когось, щось особисте, то вирішуйте приватно, а не поливайте брудом зі сторінок сайту/тів).

1 + 1 + 6 =  (обов'язково до заповнення)


ВІТАННЯ
Поздравляю с наступающим ДНЁМ ШОФЁРА!
Ни гвоздя ни жезла и удачи на дорогах!

***** 22-RUS *****

27.10.2017
tornode.torreactor.ml
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

СПІВЧУТТЯ
Правління Славутського відділення Спілки Поляків Україна висловлює співчуття Пані Катерині Севич з приводу важкої втрати- трагічної смерті брата Станіслава.
16.02.2017
host-18-199.internetunion.pl

сьогодні
День працівників суду

фото з галереї

Фото №
День вуличної музики

Фото розміщене:
20.05.2017
VGстатистика по сайту
Оголошень 6881
Фотографій 1679
Відповідей у гостьовій 1690
Записів у пошуку 439
Тем у форумі 456Для більш детальної статистики натисніть на зображення
лічильника.гумор

Каталог україномовних сайтів Рейтинг каталога сайтов Хмельницкого региона

зв'язок з адміністратором
Ваше і'мя:  

Текст повідомлення:  
(текст читає тільки адмін)  

Ваша електронна скринька:  


1 + 4 + 1 =  
 331491233

Славута


Славута 2017 рік