Коментар до фото: здорові діди від свіжого лісового повітря коли в лісах сиділи в криївках...
Завантажується пошукова система...
de  :  Gol  ...
Іван Іванович  :  це дурня  ...
Куплю/продам:       Продається трактор ( дод...
Робота:       Потрібен продавець у кав\'ярню.
  &nb...

Послуги:        Ремонт квартир офісів під ключ та косметичний...
     Многие лета Порошенку П.А и Гройсиану В.Б а также отцу реформ Яценюку А П.Их всех на 2 срок ...
Інтернет-ресурс міста Славута
Славута

меню сайту

     петиції
     інтегральний світ
     головна
     фото з супутника
     віртуальна подорож
     WEB камера
     фотографії
     гостьова книга
     вітання
     співчуття
     пошук знайомих
     форум
     чат
     карта міста
     телефони
     куплю/продам
     послуги
     робота
     повідомлення
     бізнес міста
     залізницяінформери

Курс долара


 29.10.2010 В КОНТЕКСТІ ІСТОРІЇ: МІЛІЦІЯ СЛАВУТЧИНИ

Звернення до історичних коренів українського народу, відновлення призабутих вікових традицій і духовних цінностей сприяють відродженню його національної самосвідомості. При цьому вивчення історії рідного краю в контексті загальної історії України є важливим підґрунтям для побудови державної політики та примноження національного духовного надбання. Саме такі позиції простежуються у книзі, яка нещодавно потрапила до моїх рук. Мова йде про видану кілька років тому книгу славутчанина В.М.Чумака «Міліція Славутчини: сторінками історії та сьогодення. 1917-2007».
     Перш за все, слід відзначити, що автор рецензованої книги поставив перед собою надзвичайно складне завдання – дослідити історію силової структури: теми довгий час забороненої та надзви- чайно складної з огляду на існуючі обмеження в плані доступу до джерел. Ще більшої, складності даній темі додають також і специфічні риси розвитку міста Славути та регіону. Адже від свого заснування місто знаходилося у приватному володінні, а це, в свою чергу, означало існування тут приватної князівської охорони, до якої, після надання місту магдебурзького права у 1633 році, додалася ще й міська охорона. Зокрема, в 1637р. функції патрульно-постової служби (в сучасному її розумінні) виконував гайдук на ім’я Фесько, в 1730р. – Мусій стражник. Що ж до інших правоохоронних функцій, то їх виконували міські десятники і сотники. Так, наприклад, з 1637 по 1730-і роки місто було поділено на 12 десятків та 2 сотні. З входженням Славути до складу Російської імперії в 1795р. міську охорону, що утримувалася за рахунок коштів славутських міщан, було замінено на державну поліцію. Таким чином, з 1795 по 1917рр. в місті одночасно існувало два типи правоохоронних органів – приватна охорона та державна поліція.
     Не менш складними були й наступні періоди в житті Славути. Зокрема, поважний відбиток на формування місцевих правоохоронних органів наклали Громадянська війна та наступне прикор- донне розташування міста. Так, наприклад, в січні 1927р. комісія з обстеження діяльності Славутської районної міліції доповідала, що дисципліна серед славутських міліціонерів квола, відсутнім є забезпечення обмундируванням, бракує зброї, дактилоскопічна реєстрація злочинців взагалі не провадиться (див. ЦДАВО Укра- їни, ф.24«Верховний суд УРСР», спр.37 «Таємні накази міліції та розшуку Республіки»).
     Рецензована робота (книга В.М.Чумака) побудована за класичною схемою: вступ; загальна історія виникнення та розвитку міліції; історія становлення міліції на Славутчині; біографічні матеріали; сьогодення органів охорони правопорядку. Особливої ваги та надзвичайної цінності викладеним у цих розділах матеріалам надають інформація мемуарного характеру, спогади автора книги про ті чи інші події, розповіді про діяльність знаних правоохоронців Славутчини. Фактично кожен такий епізод відображає не стільки діяльність міліції, скільки внутрішній духовний світ правоохоронця, а це, на сьогоднішній день, є вкрай необхідна інформація для такого модерного напрямку історичних досліджень як історія психології поведінки.
     Унікальним явищем для славутського краєзнавства стало відображення життєвого шляху так званих «міліцейських династій», що доволі яскраво свідчить про спадковість традицій Славутської міліції. В цьому ж контексті увагу привертають докладні поіменні переліки співробітників міліції, наведені автором за хронологічним принципом, що стане в нагоді для подальших досліджень біографічного характеру.
     Окремої уваги заслуговують представлені в книзі фотодокументи. Так, фактично кожна з 190 вміщених тут фотографій є не просто зображенням тих чи інших людей або подій, а відтворенням певної традиції та епохи, дозволяє оцінити Славутську міліцію не лише із загальноісторичної точки зору, але й надає багатий джерельний матеріал для таких спеціальних історичних дисциплін як, наприклад, уніформістика та емблематика.
     У той же час, поряд із вищезазначеними позитивними моментами, в рецензованому дослідже- нні не вдалося уникнути деяких помилок та штампів. Це стосується того, що перша частина цілком пов’язана з історією Росії. Зокрема, вартувало б другий підрозділ присвятити формуванню не «радянської», а української міліції. Тим більше, що історія розвитку поліційно-міліцейської структури України значно відрізняється від російської. Так, наприклад, згадувані В.М.Чумаком постанови Ради Народних Комісарів та МВС РРФСР за період 1917-1918рр. на теренах України ніколи не діяли. Перша ж постанова про створення міліції в Україні була ухвалена урядом УРСР лише 5 лютого 1919р. (Декрет «Про організацію міліції»). До того ж часу діяли закони та постанови Української Народної Республіки (“Про передачу міліції м.Києва в розпорядження Міністерства внутрішніх справ” від 5 березня 1918р., “Закон про створення народного війська” від 16 січня 1918р.), Української Держави (Постанови “Про передачу існуючих органів міліції у розпорядження Міністерства внутрішніх справ і перейменування її у державну варту”, “Про зміну існуючих законів про міліцію і створення державної варти” травень 1918р., Закон “Про Статут Української державної варти” від 9 серпня 1918р.), Директорії УНР (постанова “Про скасування Департаменту варти Міністерства внутрішніх справ та про утворення натомість Адміністраційно-політичного департаменту”, від 3 січня 1919р. та Закон “Про скасування інституту державної варти й сформування народної міліції”).
     Доволі докладно ці та інші моменти розкриті в працях сучасних співробітників правоохоронних органів Холода Ю.А. (“Загальна поліція Російської імперії в Україні в 1862-1905рр.”), Губара С.В. (“Становлення і розвиток органів дізнання та досудового слідства в Україні (1917 – 60-ті роки ХХ століття”) та Шинкарука Я.І. (“Правові засади організації та діяльність Міністерства внутрішніх справ Української Народної Республіки доби Директорії (листопад 1918 – 1921рр. ”).
     Окрім того, під час розгляду історії розвитку міліції Славутчини В.М.Чумак мало уваги приділив історії міліції періоду 1930-1941рр. Тим більше, що у фондах Галузевого архіву МВС України та ЦДАВО України збереглися ці комплекси документів із історії Славутської міліції тих часів.
     Підсумовуючи дану рецензію, хочу зазначити, що попри вищезазначені зауваження, В.М.Чумаку вдалося виконати поставлене завдання – створити цілісну картину історії розвитку органів охорони правопорядку на теренах сучасної Славутчини. Більше того, щиро сподіваюся, що дана рецензія стане в нагоді під час підготовки другого видання даної книги. Врешті хочеться подякувати автору за настільки цікаву та інформаційно насичену роботу, а також побажати подальших успіхів у нелегкій дослідницькій справі.
     
     В. БЕРКОВСЬКИЙ, кандидат історичних наук, директор Центрального державного архіву зарубіжної україніки, м.Київ.


  коментарі: 14

 :   (написано 15.03.2011 в 13:00 з адреси:  h131-156.meta.ua)
 :   (написано 16.03.2011 в 11:41 з адреси:  h131-156.meta.ua)
 :   (написано 14.04.2011 в 06:25 з адреси:  h131-156.meta.ua)
 :   (написано 15.04.2011 в 08:49 з адреси:  h131-156.meta.ua)
 :   (написано 30.04.2011 в 17:29 з адреси:  h131-156.meta.ua)
 :   (написано 30.04.2011 в 23:02 з адреси:  h131-150.meta.ua)
 :   (написано 07.05.2011 в 15:58 з адреси:  h131-156.meta.ua)
 :   (написано 07.05.2011 в 22:38 з адреси:  h131-156.meta.ua)
 :   (написано 18.05.2011 в 21:40 з адреси:  h131-156.meta.ua)
 :   (написано 19.05.2011 в 10:55 з адреси:  h131-156.meta.ua)
 :   (написано 29.05.2011 в 23:35 з адреси:  h131-181.meta.ua)
 :   (написано 30.05.2011 в 08:14 з адреси:  h131-156.meta.ua)
 :   (написано 11.06.2011 в 06:26 з адреси:  h131-156.meta.ua)
 :   (написано 11.06.2011 в 14:20 з адреси:  h131-156.meta.ua)


Ваше ім'я:

Текст коментара:


Якщо пишеться щось проти України, видаляю всі коментарі дописувача. Прошу не дублювати коментарі до різних статей. Прошу не копіювати текст у коментарі з інших сайтів, вкажіть лише посилання на текст, чи сайт. Також,прошу придумати собі нік/псевдонім і писати постійно під ним, до кожного коментаря дописується спеціальне число, або набір з буквами (IP-адреса), якщо воно однакове у коментарях, то велика ймовірність, що написано з одного комп'ютера, або з однієї локальної мережі. Любилеті анонімайзерів(схована, замінена IP-адреса), сильно не переймайтеся даною можливістю приховати походження посту. Якщо Ваш коментар не відобразився після натискання кнопки відправити, то, або не вірно введена сума, або Ваша поточна IP-адреса з якихось причин заблокована. Деякі слова у коментарях автоматично приховуються(якщо у когось, щось особисте, то вирішуйте приватно, а не поливайте брудом зі сторінок сайту/тів).

8 + 2 + 1 =  (обов'язково до заповнення)


ВІТАННЯ
Поздравляю с наступающим ДНЁМ ШОФЁРА!
Ни гвоздя ни жезла и удачи на дорогах!

***** 22-RUS *****

27.10.2017
tornode.torreactor.ml
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

СПІВЧУТТЯ
Правління Славутського відділення Спілки Поляків Україна висловлює співчуття Пані Катерині Севич з приводу важкої втрати- трагічної смерті брата Станіслава.
16.02.2017
host-18-199.internetunion.pl

сьогодні
День працівника державної виконавчої служби
св. Варвари

прогноз погоди
Який день на Варвари, такий і на Сави.
Коли на Варвари мороз приліз – ховай сани, бери віз.
Якщо на Варвари болото – зима буде красна, як злото.
Варвара показує дорогу, Сава мости мостить, а Микола пригвоздить.
Варвара мости мостить, Сава гвозді гвоздить, а Микола прибиває.

фото з галереї

Фото №
День вуличної музики

Фото розміщене:
20.05.2017
VGстатистика по сайту
Оголошень 6881
Фотографій 1679
Відповідей у гостьовій 1690
Записів у пошуку 439
Тем у форумі 456Для більш детальної статистики натисніть на зображення
лічильника.гумор

Каталог україномовних сайтів Рейтинг каталога сайтов Хмельницкого региона

зв'язок з адміністратором
Ваше і'мя:  

Текст повідомлення:  
(текст читає тільки адмін)  

Ваша електронна скринька:  


2 + 1 + 2 =  
 331491233

Славута


Славута 2017 рік